สอบใบขับขี่ รุ่นที่ 18

เรียนพร้อมสอบใบขับขี่ รุ่นที่ 18 หลักสูตรสอนขับรถยนต์ รอบสอบวันที่ 24-25 กันยายน 2559 เรียนพร้อมสอบใบขับขี่ที่นี้ได้เลย หลักสูตรรถยนต์ รถจักรยานยนต์   เรียนพร้อมสอบใบขับขี่ที่นี้ได้,

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

MOU เทคโนโลยี รัตนโกสินทร์

วิทยาลัย เทคโนลยี รัตนโกสินทร์ ลงนามความร่วมมือ โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี นายบุญรักษ์ ตั้งศรีตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี ร่วมลงนามบันทึกความตกลง เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบและกลไกในการผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติของวิทยาลัย

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

สอบรถจักรยานยนต์ รุ่น 09

ประมวลภาพสอบรถจักรยานยนต์ รุ่น 09/2559 ระหว่าง วันที่ 17-18 ก.ย 59 เรียนพร้อมสอบใบขับขี่ ที่โรงเรียนได้เลย ทั้ง รถยนต์ และ

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

สอบใบขับขี่ รุ่นที่ 17

เรียนพร้อมสอบใบขับขี่ รุ่นที่ 17 หลักสูตรสอนขับรถยนต์ รอบสอบวันที่ 10-11 กันยายน 2559 เรียนพร้อมสอบใบขับขี่ที่นี้ได้เลย หลักสูตรสอนขับรถยนต์        

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

เรียนพร้อมสอบใบขับขี่ รุ่น 16

เรียนพร้อมสอบใบขับขี่ รุ่นที่ 16 หลักสูตรสอนขับรถยนต์ รอบสอบวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559 เรียนพร้อมสอบใบขับขี่ที่นี้ได้เลย หลักสูตรรถยนต์ รถจักรยานยนต์   เ

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn